Simpozionul științific Internațional “TENDINȚE MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR AGRICOL” – Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului

Stimați comunitate academică,
Este o deosebită plăcere pentru noi să vă invităm să participați la Simpozionul tendințelor  moderne în învățământul superior agricol, care va avea loc în Chișinău, Republica Moldova în perioada 05-06 octombrie 2023. Simpozionul este înființat ca un forum interdisciplinar în științe agricole, horticole silvice și ale mediu, oferind oportunități de schimb de cunoștințe, expertiză, idei și o rețea excelentă. Vor fi abordate o gamă largă de subiecte științifice, precum agronomie, genetică, ameliorare și biotehnologii vegetale, agroecologie, horticultură, silvicultură și protecția plantelor, zootehnie și siguranța agroalimentară, medicină veterinară, inginerie agrară, inginerie alimentară, economia sectorului agroalimentar și dezvoltare rurală etc.

Conferința salută oamenii de știință, cercetătorii, profesorii și studenții, precum și profesioniștii din domeniu, să stabilească noi colaborări și contacte, să-și prezinte și să discute constatările lor.

Vă rugăm să trimiteți lucrările cu text integral în limbile română, rusă și engleză către:

responsabilii secțiilor din Formularul de înregistrare.

§ Sunt admise maxim două lucrări ca coautor
sau prim autor
§ Fiecare lucrare trebuie să aibă 4 – 8 pagini
(număr par de pagini)
§ Vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru
redactarea lucrărilor pe site-ul facultății

05 – 06 Octombrie 2023
Chișinău, Republica Moldova
dedicat aniversării a 90 ani de la fondarea
învățământului superior agricol în
Republica Moldova
25.08.2023 Termenul limită pentru înregistrare și
trimiterea lucrărilor în extenso
25.09.2023 Notificarea acceptării lucrării