MODERNIZAREA AGRICULTURII MOLDOVENEȘTI: VIZIUNEA RECTORULUI UTM VIOREL BOSTAN

În era progresului tehnologic, agricultura, unul dintre pilonii fundamentali ai economiei, nu poate rămâne în urmă. Universitatea Tehnică a Moldovei se angajează ferm în adaptarea și integrarea noilor tehnologii în sectorul agricol autohton. În cadrul unui dialog susținut în studioul AgroTV Moldova, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și Sergiu RABII, director-adjunct al Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, guvernele Suediei și Marii Britanii, au subliniat importanța acestui demers pentru viitorul agriculturii moldovenești. O inițiativă de pionierat, desfășurată în cadrul UTM, vizează familiarizarea studenților – viitorilor specialiști în domeniul agricol – cu noile tehnologii și facilitarea transferului de cunoștințe către fermieri și agricultori.

Fuziunea din 2022 între Universitatea Agrară de Stat și Universitatea Tehnică a Moldovei a reprezentat un pas important în direcția integrării și diversificării învățământului agricol din Republica Moldova. În acest context, rectorul Viorel BOSTAN subliniază: „Această fuziune, extrem de necesară, a oferit o nouă perspectivă pentru învățământul agricol din Republica Moldova, consolidând expertiza și resursele celor două universități, iar  integrarea disciplinelor tehnice și agricole a deschis noi orizonturi, oferind studenților acces la programe de studii multidisciplinare și la o gamă mai largă de oportunități de dezvoltare profesională”.

Proiectul Agrotek Arena este emblematic pentru angajamentul UTM în modernizarea agriculturii. Acesta oferă un cadru inovativ pentru colaborarea între studenți și cercetători în găsirea soluțiilor la provocările contemporane din agricultură.

Fiind un susținător puternic al modernizării și inovării în învățământul agricol, rectorul UTM a pus un accent deosebit pe investițiile semnificative în infrastructură, dotări și programe de studii. Chiar dacă implementarea noilor tehnologii nu a fost lipsită de provocări, rectorul Viorel BOSTAN a apreciat mereu determinarea și potențialul neexplorat al studenților și cadrelor didactice de a aborda schimbarea. Prin deschiderea de laboratoare inovative, cum ar fi centrul de micropropagare și laboratoarele de medicină veterinară, echipate cu echipamente de ultimă generație, precum și prin colaborarea strânsă cu parteneri din industrie și instituții de cercetare, UTM oferă studenților posibilitatea de a se familiariza cu noile tehnologii și de a participa la proiecte de cercetare relevante pentru sectorul agricol. Aceste investiții în infrastructură reflectă angajamentul ferm al UTM în a oferi un mediu propice pentru formarea viitorilor specialiști.

Planurile de viitor ale Universității Tehnice a Moldovei sunt extrem de ambițioase, având în vedere obiectivul de a deveni un centru de excelență în domeniul agricol și horticultură. În acest sens universitatea își propune proiecte de reabilitare a terenurilor experimentale și recuperarea a 570 de hectare pentru cercetare și practică, ceea ce reflectă angajamentul de lungă durată al UTM față de dezvoltarea durabilă a agriculturii.

Importanța acestor domenii nu poate fi subestimată, având în vedere rolul crucial pe care îl are agricultura în economia țării și în asigurarea securității alimentare a populației. Viitorii specialiști în agricultură și horticultură vor avea oportunitatea de a contribui la modernizarea și dezvoltarea durabilă a sectorului agricol din Republica Moldova, beneficiind de o educație de calitate și de resursele necesare pentru a-și dezvolta competențele și abilitățile.

Creșterea semnificativă a numărului de studenți înmatriculați la științe agricole și medicină veterinară în 2023 confirmă interesul crescut pentru aceste specializări. Rectorul Bostan asigură tinerii că vor găsi o universitate transformată și orientată spre excelentă. Astfel, UTM se angajează să fie un catalizator al inovației și progresului în sectorul agricol autohton, pregătind o nouă generație de specialiști pentru a aborda provocările viitorului.

Dialogul integral din studioul AgroTV Moldova poate fi vizualizat pe