Explorăm excelența agricolă în Țările de Jos

În perioada 25 – 29 septembrie, curent, o echipă reprezentativă a Universității Tehnice a Moldovei – conf. univ., dr. Rodica SIMINIUC, director Școala Doctorală; lect. univ. Victor SFECLĂ – prodecan Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului; conf. univ., dr. Grigore BATÎRU – Departamentul Agronomie și Mediu, FȘASM; conf. univ., dr. Rodica CEBAN – Facultatea Urbanism și Arhitectură; conf. univ., dr. Andrei GHEORGHIȚĂ – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, efectuează o vizita de studiu în Țările de Jos (Olanda) – unul din liderii mondiali în agricultură.

Reprezentanții UTM fac parte din grupul de experți din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare și Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), vizita având ca scop explorarea celor mai bune practici în agricultura de precizie și tehnologiile agricole inovatoare, pe care le vor aplica în crearea și dezvoltarea Centrului de Agricultură Inteligentă în cadrul UTM.

Vizita a inclus o reuniune cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Naturii și Calității Alimentare din Olanda, asociațiilor agricole de profil, dar și ai instituțiilor academice de prestigiu – Universitatea și Centrul de Cercetare Wageningen (Wageningen University & Research), Centrul Ferma Viitorului (Farm of the Future); Universitatea Științelor Aplicate din Dronten (AERES University of Applied Sciences), Centrul Inovativ Agricol (Agri Innovation Center) și Universitatea de Științe Aplicate HAS (HAS Green Academy – University of Applied Science).

În cadrul vizitelor la aceste instituții, reprezentanții UTM au avut ocazia să învețe despre modul de organizare a procesului educațional, oferta educațională, conținutul curricular și modelele de parteneriate public-private care contribuie la dezvoltarea agriculturii de precizie bazată pe tehnologii inovatoare. Printre aceste tehnologii se numără sistemele GPS, dronele, hărțile digitale, software-ul special, senzorii agricoli avansați și mașinile agricole de înaltă performanță.

Vizita a reprezentat o oportunitate deosebită pentru UTM de a se conecta cu experți și instituții de top în domeniul agriculturii inteligente și de a aduce aceste cunoștințe și tehnologii inovatoare în Republica Moldova. Prin colaborarea cu partenerii din Olanda și prin implementarea celor mai bune practici în domeniu, UTM își propune să contribuie la dezvoltarea unei agriculturi moderne și sustenabile în țară, care să atingă un nivel înalt de competitivitate, după modelul partenerilor din Țările de Jos.