ECHIPA

Decanat 

Prenume, nume Funcția E-mail Telefon

Sergiu Popa

Decanul facultăţii,

Conferenţiar universitar, doctor

sergiu.popa@h.utm.md Serv: +373-22-31-23-01

Mobil: +373-79-73-73-99

Victor Sfeclă

Victor Sfeclă

Prodecan

Lector universitar

victor.sfecla@spp.utm.md Serv: +373-22-43-22-05

Mobil: +373-69-53-30-63

Rodica Melnic

Rodica Melnic

Prodecan

Lector universitar

rodica.melnic@am.utm.md Serv: +373-22-43-22-05

Mobil: +373-67-34-40-17

Cristina Tentiuc

Specialist documentație studii al Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului

Responsabil: învățămănt ciclul I licență.

cristina.tentiuc@fsasm.utm.md Serv: +373-22-43-22-05

Mobil: +373-67-77-97-92

Olga Copacinschi

Specialist documentație studii al Facultății de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului

Responsabil: învățămînt ciclul I licență, frecvență redusă și ciclul II masterat.

olga.copacinschi@fa.utm.md Serv: +373-22-43-22-05

Mobil: +373-69-52-55-39

Departamentul Agronomie și Mediu

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic, E-mail

Silvia Secrieru

Șefă departament, dr., conf. univ silvia.secrieru@am.utm.md
Bacean Ion dr., conf.univ. ion.bacean@fa.utm.md
Batîru Grigore dr., conf.univ. grigore.batiru@am.utm.md
Rurac Mihail dr., conf.univ. mihail.rurac@am.utm.md
Dubiț Daniela dr., conf.univ. daniela.dubit@am.utm.md
Cojocaru Olesea dr., conf.univ. olesea.cojocaru@am.utm.md
Andriuca Valentina dr., conf.univ. valentina.andriuca@am.utm.md
Burdujan Victor dr., conf.univ. victor.burdujan@am.utm.md
Comarova Galina dr., conf.univ. galina.comarova@am.utm.md
Derendovskaia Antonina dr.hab., prof.univ. antonina.derendovskaia@am.utm.md
Malii Aliona dr., lector univ. aliona.malii@am.utm.md
David Tatiana dr., lector univ. tatiana.david@am.utm.md
Cojocari Dumitru Asisten univ. dumitru.cojocari@am.utm.md
Melnic Angela Asistent univ. angela.melnic@am.utm.md
Melnic Rodica Asistent univ. rodica.melnic@am.utm.md
Donici Maxim Asistent univ. maxim.donici@am.utm.md

Departamentul Horticultură și Silvicultură 

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic, E-mail

Ion Rîbinţev

Șef departament, dr., conf. univ ion.ribintev@h.utm.md
Sergiu Popa dr., conf. univ sergiu.popa@h.utm.md
Valerian Balan Dr.hab., prof. univ. valerian.balan@h.utm.md
Ananie Peşteanu dr., conf. univ. ananie.pesteanu@h.utm.md
Valerii Manziuc dr., conf. univ . valerii.manziuc@h.utm.md
Tatiana Novac dr., conf. univ tatiana.novac@h.utm.md
Ina Bîlici dr., lect. univ. inna.bilici@h.utm.md
Liviu Vacarciuc dr., conf. univ liviu.vacarciuc@h.utm.md
Mariana Godoroja dr., lect. univ. mariana.godoroja@h.utm.md
Valeria Procopenco asist. univ. valeria.procopenco@h.utm.md
Cornelia Voinesco asist. univ. cornelia.voinesco@h.utm.md
Olga Mogîldea asist. univ. olga.mogildea@h.utm.md
Nichita Croitoru dr., conf. univ. nichita.croitoru@spp.utm.md
Sergiu Panuţa dr., conf. univ. sergiu.panuta@spp.utm.md
Sergiu Bodareu dr., conf. univ. sergiu.bodareu@spp.utm.md
Alexei Bivol dr., conf. univ. alexei.bivol@spp.utm.md
Nadejda Mocreac dr., conf. univ. nadejda.mocreac@spp.utm.md
Vitalie Gulca dr., lect. univ. vitalie.gulca@spp.utm.md
Victor Sfeclă lect. univ. victor.sfecla@spp.utm.md
Alexandru Chetrean lect. univ. alexandru.chetrean@spp.utm.md
Irina Sfeclă dr., lect. univ. irina.sfecla@h.utm.md
Svetlana Manole dr., conf. univ. svetlana.manole@spp.utm.md
Radu Șaganean dr., lect. univ.
Elena Iordosopol dr., conf. cercet.

Departamentul Resurse Animaliere și Siguranța Alimentelor

Prenume, nume Funcția, titlul ştiinţifico-didactic, E-mail

Bivol Ludmila

Șef departament, dr., lect univ.
ludmila.bivol@mpasa.utm.md
Larisa Caisîn dr. hab, prof. univ larisa.caisin@mpasa.utm.md
Radionov Vladimir dr. hab, prof. univ vladimir.radionov@ mpasa.utm.md
Rotaru Ilie dr. hab, prof. univ Ilie.rotaru@mpasa.utm.md
Eremia NIcolae dr. hab, prof. univ nicolae.eremia@mpasa.utm.md
Scripnic Elena dr., conf. univ. elena.scripnic@adm.utm.md
Cibotaru Elena dr., conf. univ. elena.cibotaru@mpasa.utm.md
Pîrlog Alisa dr., conf. univ. alisa.pirlog@mpasa.utm.md
Chițanu Ana dr., conf. univ. ana.chitanu@mpasa.utm.md
Mardari Tatiana dr., conf. univ. tatiana.mardari@mpasa.utm.md
Balan Diana dr., conf. univ. diana.balan@mpasa.utm.md
Mașner Oleg dr., conf. univ. mashner.oleg@gmail.com
Petcu Igor dr., conf. univ. igor.petcu@mpasa.utm.md
Tafuni Ovidiu dr., conf. univ. ovidiu.tafuni@usmf.md
Modvala Susana dr., lect. univ. susana.modvala@mpasa.utm.md
Pavlicenco Natalia dr., lect. univ. natalia.pavlicenco@mpasa.utm.md
Grosu Natalia dr., lect. univ. natalia.grosu@mpasa.utm.md
Scripnic Iurie dr., lect. univ. iurie.scripnic@mpasa.utm.md
Malenchi Dumitru asis. univ. dumitru.malenchi@mpasa.utm.md
Petcu Iana laborant superior iana.petcu@mpasa.utm.md
Pavlenco Diana laborant diana.pavlenco@mpasa.utm.md