Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului

Vă salută decanul facultății, conf. univ., dr., Sergiu Popa

În numele colectivului de cadre didactice ale facultății vă invit să descoperiți tradiția și modernitatea unei facultăți de prestigiu a Universității Tehnice a Moldovei  – Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului. Suntem unica entitate de învățământ superior din domeniul agricol din țară cu o istorie de 90 de ani, care ne motivează să ne dezvoltăm continuu, fiind o facultate în care respectul față de profesie se învață alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate și spirit de echipa.

Misiunea noastră este de a pregăti specialiști prin promovarea excelentă a actului educativ continuu la nivel de licența, masterat şi doctorat. Suntem siguri că o viitoare carieră profesională de succes se formează încă din vremea studenției, atunci când studenții noștri sunt implicați în experiențe didactice și de cercetare organizate împreună cu cei mai importanți angajatori din domeniu.

Succesul absolvenților este prioritatea noastră, iar pentru a ajunge la rezultate promițătoare investim în calitatea studiilor, oferim sectoare agricole, ferme didactice și experimentale, laboratoare moderne, spații de studiu dinamice, echipate cu tot de ce au nevoie studenții pentru a pune în practică cunoștințele obținute. Relația cu mediul extern, parteneriatele cu universități din străinătate, au făcut posibilă mobilitatea studenților și a cadrelor didactice la facultăți de prestigiu din Europa, prin programul european ERASMUS.

În prezent facultatea dispune de specializări consacrate din domeniul agricol cum ar fi:

 • Agrobusiness și dezvoltare rurală;
 • Agronomie;
 • Selecția și genetica culturilor agricole;
 • Horticultură;
 • Viticultură și vinificație;
 • Protecția plantelor;
 • Zootehnie;
 • Siguranța produselor agroalimentare.
 • Silvicultură și grădini publice;
 • Ecologie;

Studenții au posibilitatea să își continue pregătirea profesională în domeniu prin specializări masterale:

 • Științe horticole;
 • Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producția vitivinicolă cu denumire de origine;
 • Protecţia integrată a agroecosistemelor;
 • Managementul ecosistemelor forestiere;
 • Siguranţa alimentelor de origine vegetală;
 • Protecţia integrată a plantelor;
 • Tehnologii avansate în fitotehnie;
 • Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetale;
 • Agroecologie;
 • Agricultura conservativă;
 • Biotehnologii în obținerea și prelucrarea produselor animaliere;
 • Managementul creșterii animalelor și apicultura;
 • Biotehnologii în reproducția animalelor;
 • Siguranța alimentelor de origine animală.

Vizibilitatea facultății este asigurata și prin prestigiul profesional al celor 61 de cadre didactice, a căror preocupare pentru calitatea actului didactic se îmbina în mod armonios cu activitatea de cercetare, rezultatele obținute conducând la consolidarea poziției facultății ca pol de excelență în cercetare. Echipa facultății participă frecvent la expoziții, concursuri şi alte evenimente din țară și de peste hotare. Am dezvoltat relații de colaborare cu România, Ucraina, Bulgaria, Rusia și anual implementăm proiecte de cercetare, ce au menirea de a îmbogăți cunoștințele studenților noștri și de a crea un mediu atractiv de studiu. Cadrele didactice oferă, în egală măsură, consultanță în domeniile de competență, pentru companiile private, pentru producători și pentru toți cei interesați.