MODERNIZAREA AGRICULTURII MOLDOVENEȘTI: VIZIUNEA RECTORULUI UTM VIOREL BOSTAN

În era progresului tehnologic, agricultura, unul dintre pilonii fundamentali ai economiei, nu poate rămâne în urmă. Universitatea Tehnică a Moldovei se angajează ferm în adaptarea și integrarea noilor tehnologii în sectorul agricol autohton. În cadrul unui dialog susținut în studioul AgroTV Moldova, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și Sergiu RABII, director-adjunct al Proiectului Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID, guvernele Suediei și Marii Britanii, au subliniat importanța acestui demers pentru viitorul agriculturii moldovenești. O inițiativă de pionierat, desfășurată în cadrul UTM, vizează familiarizarea studenților – viitorilor specialiști în domeniul agricol – cu noile tehnologii și facilitarea transferului de cunoștințe către fermieri și agricultori.

Fuziunea din 2022 între Universitatea Agrară de Stat și Universitatea Tehnică a Moldovei a reprezentat un pas important în direcția integrării și diversificării învățământului agricol din Republica Moldova. În acest context, rectorul Viorel BOSTAN subliniază: „Această fuziune, extrem de necesară, a oferit o nouă perspectivă pentru învățământul agricol din Republica Moldova, consolidând expertiza și resursele celor două universități, iar  integrarea disciplinelor tehnice și agricole a deschis noi orizonturi, oferind studenților acces la programe de studii multidisciplinare și la o gamă mai largă de oportunități de dezvoltare profesională”.

Proiectul Agrotek Arena este emblematic pentru angajamentul UTM în modernizarea agriculturii. Acesta oferă un cadru inovativ pentru colaborarea între studenți și cercetători în găsirea soluțiilor la provocările contemporane din agricultură.

Fiind un susținător puternic al modernizării și inovării în învățământul agricol, rectorul UTM a pus un accent deosebit pe investițiile semnificative în infrastructură, dotări și programe de studii. Chiar dacă implementarea noilor tehnologii nu a fost lipsită de provocări, rectorul Viorel BOSTAN a apreciat mereu determinarea și potențialul neexplorat al studenților și cadrelor didactice de a aborda schimbarea. Prin deschiderea de laboratoare inovative, cum ar fi centrul de micropropagare și laboratoarele de medicină veterinară, echipate cu echipamente de ultimă generație, precum și prin colaborarea strânsă cu parteneri din industrie și instituții de cercetare, UTM oferă studenților posibilitatea de a se familiariza cu noile tehnologii și de a participa la proiecte de cercetare relevante pentru sectorul agricol. Aceste investiții în infrastructură reflectă angajamentul ferm al UTM în a oferi un mediu propice pentru formarea viitorilor specialiști.

Planurile de viitor ale Universității Tehnice a Moldovei sunt extrem de ambițioase, având în vedere obiectivul de a deveni un centru de excelență în domeniul agricol și horticultură. În acest sens universitatea își propune proiecte de reabilitare a terenurilor experimentale și recuperarea a 570 de hectare pentru cercetare și practică, ceea ce reflectă angajamentul de lungă durată al UTM față de dezvoltarea durabilă a agriculturii.

Importanța acestor domenii nu poate fi subestimată, având în vedere rolul crucial pe care îl are agricultura în economia țării și în asigurarea securității alimentare a populației. Viitorii specialiști în agricultură și horticultură vor avea oportunitatea de a contribui la modernizarea și dezvoltarea durabilă a sectorului agricol din Republica Moldova, beneficiind de o educație de calitate și de resursele necesare pentru a-și dezvolta competențele și abilitățile.

Creșterea semnificativă a numărului de studenți înmatriculați la științe agricole și medicină veterinară în 2023 confirmă interesul crescut pentru aceste specializări. Rectorul Bostan asigură tinerii că vor găsi o universitate transformată și orientată spre excelentă. Astfel, UTM se angajează să fie un catalizator al inovației și progresului în sectorul agricol autohton, pregătind o nouă generație de specialiști pentru a aborda provocările viitorului.

Dialogul integral din studioul AgroTV Moldova poate fi vizualizat pe

Explorăm excelența agricolă în Țările de Jos

În perioada 25 – 29 septembrie, curent, o echipă reprezentativă a Universității Tehnice a Moldovei – conf. univ., dr. Rodica SIMINIUC, director Școala Doctorală; lect. univ. Victor SFECLĂ – prodecan Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului; conf. univ., dr. Grigore BATÎRU – Departamentul Agronomie și Mediu, FȘASM; conf. univ., dr. Rodica CEBAN – Facultatea Urbanism și Arhitectură; conf. univ., dr. Andrei GHEORGHIȚĂ – Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, efectuează o vizita de studiu în Țările de Jos (Olanda) – unul din liderii mondiali în agricultură.

Reprezentanții UTM fac parte din grupul de experți din cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare și Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID), vizita având ca scop explorarea celor mai bune practici în agricultura de precizie și tehnologiile agricole inovatoare, pe care le vor aplica în crearea și dezvoltarea Centrului de Agricultură Inteligentă în cadrul UTM.

Vizita a inclus o reuniune cu reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Naturii și Calității Alimentare din Olanda, asociațiilor agricole de profil, dar și ai instituțiilor academice de prestigiu – Universitatea și Centrul de Cercetare Wageningen (Wageningen University & Research), Centrul Ferma Viitorului (Farm of the Future); Universitatea Științelor Aplicate din Dronten (AERES University of Applied Sciences), Centrul Inovativ Agricol (Agri Innovation Center) și Universitatea de Științe Aplicate HAS (HAS Green Academy – University of Applied Science).

În cadrul vizitelor la aceste instituții, reprezentanții UTM au avut ocazia să învețe despre modul de organizare a procesului educațional, oferta educațională, conținutul curricular și modelele de parteneriate public-private care contribuie la dezvoltarea agriculturii de precizie bazată pe tehnologii inovatoare. Printre aceste tehnologii se numără sistemele GPS, dronele, hărțile digitale, software-ul special, senzorii agricoli avansați și mașinile agricole de înaltă performanță.

Vizita a reprezentat o oportunitate deosebită pentru UTM de a se conecta cu experți și instituții de top în domeniul agriculturii inteligente și de a aduce aceste cunoștințe și tehnologii inovatoare în Republica Moldova. Prin colaborarea cu partenerii din Olanda și prin implementarea celor mai bune practici în domeniu, UTM își propune să contribuie la dezvoltarea unei agriculturi moderne și sustenabile în țară, care să atingă un nivel înalt de competitivitate, după modelul partenerilor din Țările de Jos.

AGROBUSINESS ȘI DEZVOLTARE RURALĂ” – UN NOU PROGRAM DE STUDII LANSAT ÎN PREMIERĂ DE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță cu mândrie lansarea în premieră a programului de studii „Agrobusiness și dezvoltare rurală” în cadrul ciclului I de studii, admiterea la care continuă până la finele lunii august.

Acest program inovator a fost dezvoltat în concordanță cu cerințele pieței muncii și cu nevoile economice ale Republicii Moldova, având ca scop să le ofere studenților cunoștințe și abilități esențiale pentru a contribui semnificativ la dezvoltarea durabilă a sectorului agricol și a economiei rurale.

Programul „Agrobusiness și dezvoltare rurală” cuprinde un ciclu de 4 ani de studiu cu frecvență la zi și urmărește formarea competențelor necesare pentru a aborda provocările din industria agricolă modernă. Printre domeniile de studiu se numără conceperea și proiectarea afacerilor agricole, marketingul și comunicarea în agrobusiness, gestionarea sustenabilă a afacerilor agricole, utilizarea tehnologilor agricole avansate și digitalizarea, dezvoltarea lanțului valoric agroalimentar și consolidarea sustenabilității sociale, economice și de mediu.

Dezvoltarea rurală și agrobusinessul fiind cruciale pentru economia țării, programul respectiv își propune să dezvolte capacități de accesare a fondurilor disponibile, inclusiv să valorifice oportunitățile oferite de mediul european.

Cursurile din cadrul acestui program au fost elaborate pentru a dezvolta competențe în domeniul economiei rurale și dezvoltării locale. Studenții vor învăța să evalueze oportunități de diversificare a afacerilor în mediul rural și să formuleze măsuri pentru a spori impactul afacerilor asupra sustenabilității economice, sociale și de mediu a zonelor rurale. Prin dobândirea acestor competențe, absolvenții vor fi pregătiți să aplice politicile europene în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și protecției mediului.

Programul „Agrobusiness și dezvoltare rurală” a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu experți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Universității Tehnice a Moldovei și reprezentanți ai mediului privat, cu sprijinul proiectului USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova. UTM a fost selectată pentru a furniza acest program de infrastructură relevantă personalului calificat și pentru a asigura o educație de calitate pentru viitorii specialiști în agrobusiness.

Lansarea programului „Agrobusiness și dezvoltare rurală” marchează un pas semnificativ în vederea pregătirii unei baze de specialiști bine instruiți în domeniul agrobusinessului modern și dezvoltării rurale. Acești specialiști vor avea un rol esențial în contribuția de aproximativ 12% la PIB a sectorului și vor contribui la atragerea forței de muncă în sectorul agricol, care implică peste jumătate din populația țării.

În contextul îmbătrânirii forței de muncă din sectorul agricol, noul program vine să remedieze discrepanța dintre generații și să ofere soluții pentru asigurarea continuității dezvoltării rurale prin transferul de proprietate și cunoștințe către generațiile mai tinere. Potrivit statisticilor oficiale și celor mai recente date ale recensământului, aproximativ 70% dintre persoanele care ocupau poziții de lideri și manageri agricoli în Republica Moldova au vârsta de peste 45 de ani. Această cifră semnificativă subliniază necesitatea urgentă a unei noi generații de specialiști bine pregătiți în agrobusiness și dezvoltare rurală, care să preia conducerea și să continue dezvoltarea sectorului agricol.

Universitatea Tehnică a Moldovei încurajează tinerii să aplice la programul „Agrobusiness și dezvoltare rurală” – perioada de înregistrare pentru etapa a II-a de admitere continuă până la finele lunii august.

Simpozionul științific Internațional “TENDINȚE MODERNE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR AGRICOL” – Facultatea Științe Agricole, Silvice și ale Mediului

Stimați comunitate academică,
Este o deosebită plăcere pentru noi să vă invităm să participați la Simpozionul tendințelor  moderne în învățământul superior agricol, care va avea loc în Chișinău, Republica Moldova în perioada 05-06 octombrie 2023. Simpozionul este înființat ca un forum interdisciplinar în științe agricole, horticole silvice și ale mediu, oferind oportunități de schimb de cunoștințe, expertiză, idei și o rețea excelentă. Vor fi abordate o gamă largă de subiecte științifice, precum agronomie, genetică, ameliorare și biotehnologii vegetale, agroecologie, horticultură, silvicultură și protecția plantelor, zootehnie și siguranța agroalimentară, medicină veterinară, inginerie agrară, inginerie alimentară, economia sectorului agroalimentar și dezvoltare rurală etc.

Conferința salută oamenii de știință, cercetătorii, profesorii și studenții, precum și profesioniștii din domeniu, să stabilească noi colaborări și contacte, să-și prezinte și să discute constatările lor.

Vă rugăm să trimiteți lucrările cu text integral în limbile română, rusă și engleză către:

responsabilii secțiilor din Formularul de înregistrare.

§ Sunt admise maxim două lucrări ca coautor
sau prim autor
§ Fiecare lucrare trebuie să aibă 4 – 8 pagini
(număr par de pagini)
§ Vă rugăm să consultați instrucțiunile pentru
redactarea lucrărilor pe site-ul facultății

05 – 06 Octombrie 2023
Chișinău, Republica Moldova
dedicat aniversării a 90 ani de la fondarea
învățământului superior agricol în
Republica Moldova
25.08.2023 Termenul limită pentru înregistrare și
trimiterea lucrărilor în extenso
25.09.2023 Notificarea acceptării lucrării

CAMPUSUL DIN STR. MIRCEȘTI – ÎN PROCES DE AMPLĂ RENOVARE

Lucrurile bune care se întâmplă la UTM nu pot fi puse pe hold: renovăm, digitalizăm, tehnologizăm, creăm condiții de studii la nivel european, pentru ai noștri UTM-iști, aici, ACASĂ.

Astfel, în campusul Mircești, inovațiile sunt în toi. Aici se vor regăsi toți actorii principali din domeniu – asociații ale producătorilor, institute de cercetare, spații destinate testărilor tehnicii agricole, precum și spații de cercetare și studii academice.

Activitatea prodigioasă a UTM în mai multe domenii este o dovadă în plus pentru faptul că UTM este o universitate comprehensivă, cu o abordare multidisciplinară, care  absorbind Universitatea Agrară de Stat din Moldova a adăugat în componența sa și domeniul Științe ale Vieții, precum Agronomie/Silvicultură/Mediu și Medicină Veterinară.

Însă, pentru a oferi studii de calitate în domeniile menționate mai sus, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. dl Viorel BOSTAN, cu sârguință și dedicație a pus lucrul pe roate în campusul din str. Mircești, care este în proces de amplă renovare. Fiind un lider excepțional, cu o gândire prospectivă, thinking outside the box, dl rector face ca lucrurile să se întâmple, contribuind la progresul țării noastre, schimbând destinele tinerilor UTM-iști prin diversitatea oportunităților create, muncind zilnic, alături de echipa sa, pentru a atrage noi proiecte, investiții, colaborări și parteneriate, poziționând UTM în topul instituțiilor de învățământ superior din țară, cu recunoaștere în plan internațional.

După cum bine știți, la UTM programele de studii sunt în definitiv și în simbioză cu domeniul IT, căci viitorul omenirii este indisolubil legat de acesta. Prin urmare, pentru ca învățământul superior agricol din Republica Moldova să țină pasul cu tehnologiile moderne și să ofere viitorilor absolvenți cunoștințe atât teoretice, cât și practice în domeniul Digitalizării Agriculturii, la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, UTM se lucrează la formarea centrului AgroTech Arena, care se va extinde pe o suprafață de 1,3 hectare. Acest spațiu va fi destinat aplicării, expunerii și studierii tehnologiilor digitalizate în agricultură, adică va fi un laborator de digitalizare a agriculturii. Scopul AgroTech Arena este de a crea un ecosistem dinamic, unde furnizorii de tehnologii digitale, agricultorii, studenții și profesorii prin comunicare și eforturi conjugate, să facă schimb de experiență și cunoștințe, dar și să colaboreze, testeze și să studieze noile tehnologii avansate în agricultură, în vederea îmbunătățirii productivității, eficienței și sustenabilității în domeniu.

Pe AgroTech Arena vor putea fi testate o gamă largă de tehnologii digitale și inovatoare, cum ar fi: senzori agricoli, stații meteo, sisteme de monitorizare a culturilor, roboți agricoli, sisteme de irigații inteligente și multe altele.

La fel, în cadrul AgroTech Arena se afla și o seră de 1032 mp., unde se pregatesc 7 tehnologii moderne de cultivare a legumelor. Aici se vor realiza activități educaționale, de cercetare, dezvoltare și inovare prin aplicarea tehnologiilor inovative digitale, având drept scop dezvoltarea sectorului agroindustrial din Republica Moldova. Inițiatorii acestui proiect sunt: Administrația UTM, în numele dlui rector,  prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii și Proiectul Tehnologiile Viitorului.

Nici Facultatea Medicină Veterinară a UTM nu a fost lăsată în umbră. Aici a fost construit un laborator în domeniul medicinii veterinare, dotat cu aparate și utilaje necesare funcționalității. De asemenea se lucrează intens și la schimbarea integrală a geamurilor și pavarea căilor de acces pe o suprafață de aproximativ 1100 mp. Pentru că avem certitudinea că investind în infrastructura universitară, creștem calitatea studiilor și respectiv a vieții și economiei.

Dragi tineri, absolvenți de licee și colegii, Viitorul vostru se va contura în funcție de alegerile și deciziile pe care le veți lua acum, căci anii care vă clădesc o temelie solidă în sfera profesională sunt anii studenției. Alegeți profesiile Viitorului la UTM, beneficiați de tot ce vă poate oferi comunitatea academică, profitați de toate șansele și oportunitățile de creștere în carieră. Vă asigurăm de susținerea noastră, pentru că noi, la UTM, facem lucrurile cu dăruire și satisfacție profesională, contribuind la viitorul prosper al UTM-iștilor noștri, ale căror succese sunt mândria noastră și a țării.

Dragi tineri, vă invităm cu drag să creăm împreună Viitorul la UTM!