CAMPUSUL DIN STR. MIRCEȘTI – ÎN PROCES DE AMPLĂ RENOVARE

Lucrurile bune care se întâmplă la UTM nu pot fi puse pe hold: renovăm, digitalizăm, tehnologizăm, creăm condiții de studii la nivel european, pentru ai noștri UTM-iști, aici, ACASĂ.

Astfel, în campusul Mircești, inovațiile sunt în toi. Aici se vor regăsi toți actorii principali din domeniu – asociații ale producătorilor, institute de cercetare, spații destinate testărilor tehnicii agricole, precum și spații de cercetare și studii academice.

Activitatea prodigioasă a UTM în mai multe domenii este o dovadă în plus pentru faptul că UTM este o universitate comprehensivă, cu o abordare multidisciplinară, care  absorbind Universitatea Agrară de Stat din Moldova a adăugat în componența sa și domeniul Științe ale Vieții, precum Agronomie/Silvicultură/Mediu și Medicină Veterinară.

Însă, pentru a oferi studii de calitate în domeniile menționate mai sus, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. dl Viorel BOSTAN, cu sârguință și dedicație a pus lucrul pe roate în campusul din str. Mircești, care este în proces de amplă renovare. Fiind un lider excepțional, cu o gândire prospectivă, thinking outside the box, dl rector face ca lucrurile să se întâmple, contribuind la progresul țării noastre, schimbând destinele tinerilor UTM-iști prin diversitatea oportunităților create, muncind zilnic, alături de echipa sa, pentru a atrage noi proiecte, investiții, colaborări și parteneriate, poziționând UTM în topul instituțiilor de învățământ superior din țară, cu recunoaștere în plan internațional.

După cum bine știți, la UTM programele de studii sunt în definitiv și în simbioză cu domeniul IT, căci viitorul omenirii este indisolubil legat de acesta. Prin urmare, pentru ca învățământul superior agricol din Republica Moldova să țină pasul cu tehnologiile moderne și să ofere viitorilor absolvenți cunoștințe atât teoretice, cât și practice în domeniul Digitalizării Agriculturii, la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului, UTM se lucrează la formarea centrului AgroTech Arena, care se va extinde pe o suprafață de 1,3 hectare. Acest spațiu va fi destinat aplicării, expunerii și studierii tehnologiilor digitalizate în agricultură, adică va fi un laborator de digitalizare a agriculturii. Scopul AgroTech Arena este de a crea un ecosistem dinamic, unde furnizorii de tehnologii digitale, agricultorii, studenții și profesorii prin comunicare și eforturi conjugate, să facă schimb de experiență și cunoștințe, dar și să colaboreze, testeze și să studieze noile tehnologii avansate în agricultură, în vederea îmbunătățirii productivității, eficienței și sustenabilității în domeniu.

Pe AgroTech Arena vor putea fi testate o gamă largă de tehnologii digitale și inovatoare, cum ar fi: senzori agricoli, stații meteo, sisteme de monitorizare a culturilor, roboți agricoli, sisteme de irigații inteligente și multe altele.

La fel, în cadrul AgroTech Arena se afla și o seră de 1032 mp., unde se pregatesc 7 tehnologii moderne de cultivare a legumelor. Aici se vor realiza activități educaționale, de cercetare, dezvoltare și inovare prin aplicarea tehnologiilor inovative digitale, având drept scop dezvoltarea sectorului agroindustrial din Republica Moldova. Inițiatorii acestui proiect sunt: Administrația UTM, în numele dlui rector,  prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii și Proiectul Tehnologiile Viitorului.

Nici Facultatea Medicină Veterinară a UTM nu a fost lăsată în umbră. Aici a fost construit un laborator în domeniul medicinii veterinare, dotat cu aparate și utilaje necesare funcționalității. De asemenea se lucrează intens și la schimbarea integrală a geamurilor și pavarea căilor de acces pe o suprafață de aproximativ 1100 mp. Pentru că avem certitudinea că investind în infrastructura universitară, creștem calitatea studiilor și respectiv a vieții și economiei.

Dragi tineri, absolvenți de licee și colegii, Viitorul vostru se va contura în funcție de alegerile și deciziile pe care le veți lua acum, căci anii care vă clădesc o temelie solidă în sfera profesională sunt anii studenției. Alegeți profesiile Viitorului la UTM, beneficiați de tot ce vă poate oferi comunitatea academică, profitați de toate șansele și oportunitățile de creștere în carieră. Vă asigurăm de susținerea noastră, pentru că noi, la UTM, facem lucrurile cu dăruire și satisfacție profesională, contribuind la viitorul prosper al UTM-iștilor noștri, ale căror succese sunt mândria noastră și a țării.

Dragi tineri, vă invităm cu drag să creăm împreună Viitorul la UTM!