AGROBUSINESS ȘI DEZVOLTARE RURALĂ” – UN NOU PROGRAM DE STUDII LANSAT ÎN PREMIERĂ DE UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță cu mândrie lansarea în premieră a programului de studii „Agrobusiness și dezvoltare rurală” în cadrul ciclului I de studii, admiterea la care continuă până la finele lunii august.

Acest program inovator a fost dezvoltat în concordanță cu cerințele pieței muncii și cu nevoile economice ale Republicii Moldova, având ca scop să le ofere studenților cunoștințe și abilități esențiale pentru a contribui semnificativ la dezvoltarea durabilă a sectorului agricol și a economiei rurale.

Programul „Agrobusiness și dezvoltare rurală” cuprinde un ciclu de 4 ani de studiu cu frecvență la zi și urmărește formarea competențelor necesare pentru a aborda provocările din industria agricolă modernă. Printre domeniile de studiu se numără conceperea și proiectarea afacerilor agricole, marketingul și comunicarea în agrobusiness, gestionarea sustenabilă a afacerilor agricole, utilizarea tehnologilor agricole avansate și digitalizarea, dezvoltarea lanțului valoric agroalimentar și consolidarea sustenabilității sociale, economice și de mediu.

Dezvoltarea rurală și agrobusinessul fiind cruciale pentru economia țării, programul respectiv își propune să dezvolte capacități de accesare a fondurilor disponibile, inclusiv să valorifice oportunitățile oferite de mediul european.

Cursurile din cadrul acestui program au fost elaborate pentru a dezvolta competențe în domeniul economiei rurale și dezvoltării locale. Studenții vor învăța să evalueze oportunități de diversificare a afacerilor în mediul rural și să formuleze măsuri pentru a spori impactul afacerilor asupra sustenabilității economice, sociale și de mediu a zonelor rurale. Prin dobândirea acestor competențe, absolvenții vor fi pregătiți să aplice politicile europene în domeniul agriculturii, dezvoltării rurale și protecției mediului.

Programul „Agrobusiness și dezvoltare rurală” a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu experți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Universității Tehnice a Moldovei și reprezentanți ai mediului privat, cu sprijinul proiectului USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova. UTM a fost selectată pentru a furniza acest program de infrastructură relevantă personalului calificat și pentru a asigura o educație de calitate pentru viitorii specialiști în agrobusiness.

Lansarea programului „Agrobusiness și dezvoltare rurală” marchează un pas semnificativ în vederea pregătirii unei baze de specialiști bine instruiți în domeniul agrobusinessului modern și dezvoltării rurale. Acești specialiști vor avea un rol esențial în contribuția de aproximativ 12% la PIB a sectorului și vor contribui la atragerea forței de muncă în sectorul agricol, care implică peste jumătate din populația țării.

În contextul îmbătrânirii forței de muncă din sectorul agricol, noul program vine să remedieze discrepanța dintre generații și să ofere soluții pentru asigurarea continuității dezvoltării rurale prin transferul de proprietate și cunoștințe către generațiile mai tinere. Potrivit statisticilor oficiale și celor mai recente date ale recensământului, aproximativ 70% dintre persoanele care ocupau poziții de lideri și manageri agricoli în Republica Moldova au vârsta de peste 45 de ani. Această cifră semnificativă subliniază necesitatea urgentă a unei noi generații de specialiști bine pregătiți în agrobusiness și dezvoltare rurală, care să preia conducerea și să continue dezvoltarea sectorului agricol.

Universitatea Tehnică a Moldovei încurajează tinerii să aplice la programul „Agrobusiness și dezvoltare rurală” – perioada de înregistrare pentru etapa a II-a de admitere continuă până la finele lunii august.